Rozpoczęto nabór wniosków o wsparcie dla inicjatywy Connected Industry 4.0

Duże, średnie i małe firmy mogą składać, za pośrednictwem Portalu Pomocy, wnioski o uzyskanie wsparcia finansowego do 8 maja 2019 r.

Ministerstwo Gospodarki, Przemysłu i Konkurencyjności opublikowało 4 kwietnia w Dzienniku Ustaw nabór ogłoszony w lipcu 2017 r. na przyznanie wsparcia finansowego na projekty B+R+I w obszarze Przemysłu 4.0

Inicjatywa ta promuje rozwój projektów dotyczących innowacji w zakresie organizacji, innowacji w procesach przemysłowych i metodach produkcji. W tym techniki, sprzęt lub oprogramowanie do modelowania i symulacji 3D.

Przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać zwrotne pożyczki w wysokości do 80% kwalifikującej się inwestycji.

Dotacje przeznaczone są dla przedsiębiorstw nienależących do sektora publicznego, prowadzących produkcyjną działalność przemysłową przez okres co najmniej trzech lat przed upływem terminu składania wniosków.

Wszystkie przedsiębiorstwa muszą spełniać typowe warunki prawne dotyczące ubiegania się o pomoc w odniesieniu do administracji.

Ennde doradza, jak usprawnić procesy projektowe, dostarcza narzędzia i optymalizuje własne, aby zaoszczędzić czas projektowania, tworzenia dokumentacji, pracy i materiałów. Przyłączamy się również do Państwa projektów w celu ulepszenia Państwa produkcji i aktywnie uczestniczymy w opracowywaniu ulepszeń w Państwa produkcji. Wykorzystujemy całą naszą wiedzę i zasoby wypłacalnego i zdecyzyjnego zespołu.

W Ennde sprawimy, że Twoja firma stanie się bardziej optymalna, Twoje biuro techniczne bardziej zdolne do radzenia sobie z przeprojektowaniami, komunikacja z warsztatem ulegnie poprawie, a generowana dokumentacja będzie wierna wytwarzanemu lub montowanemu produktowi.

ZAMÓW / 742/2017 -Zasady zwołania-
Zamówienie na marzec 29, 2019 -zwołanie 2019