NOTA PRAWNA I WARUNKI UŻYTKOWANIA

W imieniu Ennde 3D chcielibyśmy poinformować użytkownika, że jeśli przegląda tę stronę internetową lub korzysta z którejkolwiek z usług, które oferujemy za jej pośrednictwem, nabywa od pierwszej chwili, warunki użytkowania, a zatem te zasady stanowią umowę między Ennde 3D a użytkownikiem w odniesieniu do korzystania z tej strony internetowej, jej linków i wszelkich informacji do pobrania znalezionych na niej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie usług społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (Ustawa 34/2002 LSSI -EC).

Dostęp i przeglądanie strony internetowej www.ennde3d.com oznacza wyraźną akceptację „Warunków użytkowania”, „Polityki prywatności i ochrony danych oraz polityki cookies” zgodnie z ustawą 24/2002 LSSI-CE. Zalecamy również, aby użytkownik zapoznał się dokładnie z każdym z tekstów prawnych zamieszczonych na stronie.

Jeśli nie zgadzasz się z „Warunkami użytkowania”, „Polityką prywatności i ochrony danych” lub „Polityką cookies”, musisz powstrzymać się od korzystania z tej strony internetowej. Jeśli kontynuujesz korzystanie z witryny, konieczne jest, abyś zrozumiał, że:

 • Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego dokumentu i rozumie jego treść.
 • Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zobowiązań i zasad zawartych na tej stronie.
 • Użytkownik, na zasadach określonych w „Polityce prywatności i ochrony danych osobowych”, oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu prawach.
 • Użytkownik oświadcza, że wszystkie podane informacje są prawdziwe i dokładne, bez ograniczeń, zastrzeżeń i przekłamań; ponosi wyłączną odpowiedzialność za błędne, fałszywe lub niedokładne stwierdzenia.

 

TOŻSAMOŚĆ WŁAŚCICIELA STRONY.

 

Carlos Pérez Infante, with NIF: 74865841-J jest właścicielem i zarządcą strony internetowej www.ennde3d.com. W ramach zobowiązania do przejrzystości i naszych użytkowników, podajemy dane podatkowe i kontaktowe firmy Ennde 3D:

DANE KONTAKTOWE:

C / Leonardo Da Vinci, 18

CP 41902, Seville.

info(at)ennde3d.com

Strona internetowa Ennde 3D oferuje użytkownikom, oprócz dostępu do strony, platformę płatniczą do wpłacania kwoty za oferowane na niej kursy.

 

TERMINOLOGIA

Dla zespołu Ennde 3D istotne jest, abyś znał i rozumiał podstawową terminologię, której będziemy używać w naszych tekstach prawnych:

 • Zawartość: Teksty, grafiki, rysunki, projekty, kody, oprogramowanie, zdjęcia, muzyka, filmy, dźwięki, bazy danych, obrazy, do pobrania wszelkiego rodzaju, wyrażenia i informacje należące do Ennde 3D lub osób trzecich, do których Użytkownik może mieć dostęp za pośrednictwem internetu.
 • Cookies: Są to niewielkie ilości informacji, które są przechowywane w przeglądarce używanej przez każdego Użytkownika, tak aby serwer je zapamiętał. Informacje te będą odczytywane tylko przez serwer, który je zaimplementował.
 • Usługi: Zestaw usług oferowanych przez sieć albo bezpośrednio przez nią, lub w celach informacyjnych.
 • Strona Intenetowa: Strona internetowa dostępna pod adresem https://ennde3d.com
 • Właściciel: Osoba (fizyczna lub prawna) będąca właścicielem lub odpowiedzialna za sieć.
 • Użytkownik: Każdy, kto przegląda strony internetowe.
 • Zarejestrowany użytkownik: nawigator internetowy, który dobrowolnie rejestruje swoje dane na stronie internetowej, po zaakceptowaniu warunków użytkowania oraz polityki prywatności i ochrony danych osobowych.

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Jak już informowaliśmy, to co jest zawarte w niniejszej nocie prawnej i warunkach użytkowania ma status prawny KONTRAKTU, a zatem oznacza zobowiązanie między stronami (Ennde 3D i użytkownik).

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Dla zespołu CARLOS PÉREZ INFANTE, właściciela tej strony internetowej i marki Ennde 3D, ochrona danych osobowych, ich bezpieczeństwo i poufność są niezwykle ważne. Dlatego zalecamy uważne przeczytanie poniższej Informacji o ochronie prywatności, ponieważ informacje, które podajesz jako użytkownik za pośrednictwem tej strony internetowej (https://ennde3d.com/) są chronione zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności. Przypominamy, że korzystanie z tej strony internetowej oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności.

 

TABELA INFORMACJI ZBIORCZYCH.

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT OCHRONY DANYCH
OdpowiedzialnośćCARLOS PÉREZ INFANTE
Cele·         Pokazanie oferowanych produktów i usług

·         Zarządzanie pytaniami online, i odpowiadanie na nie

·         Wysyłanie reklam, oraz promocji oferowanych usług

·         Zarządzanie zakupionymi rzeczami.

LegitymizacjaZgoda zainteresowanej strony. Aby uzyskać więcej informacji, czytaj dalej.
AdresyŻadne dane nie będą przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem zobowiązań prawnych oraz w przypadku platformy płatniczej. Wyniki analiz mogą być przekazywane na żądanie zainstalowanych narzędzi. Więcej informacji znajduje się w Polityce Cookies.
PrawaDostęp, korekta i usunięcie danych, ograniczenie i sprzeciw wobec przetwarzania danych, możliwość przenoszenia danych i wycofanie zgody.
Informacje dodatkoweDodatkowe i szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można uzyskać, kontynuując czytanie niniejszego dokumentu.

CO OZNACZA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH?

Operacje, zarządzanie i procedury techniczne, które są przeprowadzane w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany i które umożliwiają gromadzenie, przechowywanie, modyfikowanie, przekazywanie lub inne działania na danych osobowych, są uważane za ich przetwarzanie.

Z CZYM WIĄŻE SIĘ KORZYSTANIE Z WITRYNY?

Przed wysłaniem prośby o informacje za pośrednictwem dowolnego adresu e-mail strony https://ennde3d.com, użytkownik zgadza się zapoznać z niniejszą Polityką Prywatności, a tym samym wyraża jednoznaczną, dobrowolną, konkretną i świadomą zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych we wskazanych celach.

Wyżej wymieniona wyraźna zgoda oznacza upoważnienie do przetwarzania Państwa danych przez Ennde 3D na warunkach określonych w niniejszej Polityce Prywatności, jak również przez współodpowiedzialnych i odpowiedzialnych za przetwarzanie, z którymi Ennde 3D utrzymuje stosunki umowne i kontrolę zgodności.

KTO KONTROLUJE TE INFORMACJE?

Odpowiedzialny za ochronę: CARLOS PÉREZ INFANTE

C.I.F.: 74865841-J

Adres: Calle Leonardo Da Vinci, 18, 41092 Sevilla

Email: lopd(arroba)ennde3d.com

Ennde 3D gwarantuje poufność i prywatność gromadzonych danych osobowych, po przyjęciu środków bezpieczeństwa zapobiegających ich zmianie, utracie, przetwarzaniu lub nieuprawnionemu dostępowi oraz zapewniających integralność i bezpieczeństwo danych osobowych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r, które rozwija ustawę organiczną 3/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych i gwarancjach praw cyfrowych, wprowadzając w tym celu niezbędne środki techniczne, aby zapobiec jakimkolwiek zmianom, utracie, nieuprawnionemu dostępowi lub niewłaściwemu wykorzystaniu przetwarzanych danych, zgodnie z charakterem danych, stanem technologii i ryzykiem, na jakie są narażone.

DO JAKICH CELÓW WYKORZYSTUJEMY ZEBRANE DANE?

Ennde 3D informuje, że dane osobowe przekazane za pośrednictwem tej strony internetowej, w tym adres IP, będą przetwarzane w następujących celach:

 1. Dostarczenie żądanego produktu lub usługi w sposób odpowiedni i z zachowaniem wszelkich gwarancji.
 2. Aby wysyłać komunikaty informacyjne na żądanie rejestracji użytkownika,  poprzez e-mail podany na stronie internetowej lub poprzez formularze kontaktowe.
 3. Odpowiadać na zapytania dotyczące naszych produktów, naszej sprzedaży i polityki zwrotów, składane za pośrednictwem któregokolwiek z mechanizmów komunikacji lub metod płatności oferowanych na tej stronie.
 4. Aby odpowiedzieć i wysłać informacje do osoby, której dane dotyczą, na temat naszej polityki prywatności lub poprosić o skorzystanie z praw dotyczących ochrony danych.
 5. Aby zarządzać naszymi sieciami społecznościowymi w odniesieniu do danych osób, które stają się followerami. W tym zakresie przetwarzanie danych podlega postanowieniom niniejszej Polityki prywatności oraz warunkom, polityce prywatności i przepisom dostępu właściwym dla każdej sieci społecznościowej.
 6. Prowadzenia okresowych badań analizy sieciowej w celach statystycznych na podstawie udostępnionych danych.
 7. Przestrzeganie odpowiednich zobowiązań prawnych, jak również zapobieganie oszustwom.

Za wyraźną i świadomą zgodą, legalizowany jest dostęp Ennde 3D do danych, które, zgodnie z infrastrukturą tej strony, są wymagane do kontaktu z użytkownikiem, zarządzania komentarzami na blogu, walidacjami lub rekomendacjami w sieciach społecznościowych i/lub wysyłania newslettera Ennde 3D.

Nie będziemy wykorzystywać informacji o użytkowniku do żadnych innych celów, które nie zostały wyraźnie określone w niniejszej polityce prywatności, ani nie będziemy wysyłać dodatkowych informacji, o które użytkownik nie poprosił za wyraźną zgodą.

JAKA JEST LEGALNOŚĆ PROCESU?

Legalnością różnych czynności przetwarzania danych wykonywanych przez Ennde 3D są:

 • W celu świadczenia usług, przetwarzanie danych opiera się na realizacji umowy między stronami.
 • W celach marketingowych i zarządzania handlowego, przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 • W celach związanych z analizą zachowań użytkowników w sieci, przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Ennde 3D, który opiera się na dążeniu do ulepszenia platformy, jej funkcjonalności, dostosowania do użytkowników oraz zapewnienia bardziej zindywidualizowanych usług dla zainteresowanych stron.
 • W celach związanych z wypełnianiem zobowiązań prawnych, przetwarzanie opiera się na podstawie prawnej przewidzianej dla tego celu w GDPR.

CZY UDOSTĘPNIAMY DANE?

Ennde 3D zobowiązuje się nie przekazywać danych do osób trzecich bez uzyskania wyraźnej zgody użytkowników. Może jednak przekazywać dane metryczne i analityczne wymagane przez narzędzia komputerowe zainstalowane na stronie internetowej należące do stron innych niż Ennde 3D. Niektóre z tych usług mogą być własnością osób trzecich zamieszkałych poza Unią Europejską (Google, WordPress, itp.).

Ennde 3D stara się i zazwyczaj korzysta z bezpiecznych narzędzi, których serwery są najlepiej zlokalizowane w Hiszpanii, a w przeciwnym razie w kraju członkowskim Unii Europejskiej, lub które są zgodne z europejską legalnością zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych, Komisji Europejskiej i wspólnotowych umów referencyjnych dotyczących międzynarodowego transferu danych, w tym uzyskanie certyfikacji na liście Privacy Shield.

JAKA JEST NASZA POLITYKA WOBEC PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH DANE?

Ennde 3D udostępnia dane osobowe osobom trzecim wyłącznie w celu świadczenia usług lub prowadzenia działalności gospodarczej na warunkach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności lub gdy uważamy, że prawo na to zezwala lub tego wymaga. W większości przypadków to, co udostępniamy stronom trzecim to dane nieosobowe, anonimowe lub statystyczne. Kiedy udostępniamy dane osobowe, robimy to zgodnie z wymaganiami dotyczącymi prywatności i bezpieczeństwa danych, o których informowaliśmy wcześniej w każdym przypadku, a także w ramach podpisywania prywatnych umów dotyczących przetwarzania danych, które zapewniają, że nasi dostawcy przestrzegają odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu zapewnienia pełnej ochrony danych i zgodności z prawem.

CO ROBIMY Z DANYMI W SIECIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH?

Ennde 3D posiada profile w sieciach społecznościowych Facebook i Twitter, których głównym celem jest publikowanie i rozpowszechnianie informacji o produktach oferowanych za pośrednictwem strony internetowej, interakcja z użytkownikami i służenie jako kanał uwagi i interakcji.
W przypadku dostępu do tej strony za pomocą aplikacji, która łączy sieć społecznościową z tą stroną, użytkownik upoważnia sieć społecznościową do udostępniania niektórych danych Ennde 3D.

Ważne jest, abyś wiedział, że jeśli masz geolokalizowane swoje konta w sieciach społecznościowych, takie informacje o Twojej lokalizacji podczas udostępniania w sieciach będą widoczne dla osób trzecich, z którymi dzielisz się lub udostępniasz swoje informacje.
Możesz uzyskać więcej informacji na temat wykorzystania Twoich danych w tych sieciach społecznościowych, zapoznając się z polityką prywatności każdej z nich.

JAKIE PRAWA MA UŻYTKOWNIK?

JAK KORZYSTA SIĘ Z PRAW?

W jaki sposób użytkownik może skorzystać ze swoich praw? W każdej chwili użytkownik może wycofać swoją zgodę i skorzystać z praw dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, sprzeciwu i przenoszenia danych przewidzianych w Rozporządzeniu o Ochronie Danych 679/2016 oraz LO 3/2018 o Ochronie Danych i Gwarancji Praw Cyfrowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres lopd@ennde3d.com lub wysyłając pocztą tradycyjną zaadresowaną na adres Calle Leonardo Da Vinci, 18, 41092 Sewilla.

Co jest nam potrzebne do weryfikacji tożsamości użytkownika? W obu przypadkach użytkownik musi dostarczyć kopię swojego krajowego dowodu osobistego, paszportu lub innego ważnego dokumentu, który go identyfikuje.

Czy istnieje wzór dla realizacji praw? Możesz poprosić o nasz wzór drogą mailową lub przychodząc do naszej siedziby (oba adresy opisane wcześniej).

Można również skorzystać z modeli i formularzy służących do korzystania z tych praw, dostępnych na stronie internetowej Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych, która znajduje się pod następującym adresem:

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/principales_derchos/index-ides-idphp.php

Z CZEGO SKŁADAJĄ SIĘ TE PRAWA?

 • Prawo do informacji: osoba, której dotyczą dane, musi zostać uprzednio poinformowana w sposób wyraźny, precyzyjny i jednoznaczny m.in. o istnieniu pliku, możliwości skorzystania z przysługujących jej praw oraz o administratorze danych.
 • Prawo dostępu: umożliwia poznanie i uzyskanie bezpłatnej informacji o swoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 • Prawo do sprostowania: Prawo to charakteryzuje się tym, że umożliwia korygowanie błędów, modyfikowanie danych, które okazują się niedokładne lub niekompletne oraz zagwarantowanie pewności informacji podlegających przetwarzaniu.
 • Prawo do anulowania: umożliwia usunięcie danych, które okazują się nieadekwatne lub nadmierne, bez uszczerbku dla obowiązku blokowania określonego w LOPD.
 • Prawo do sprzeciwu: Prawo do sprzeciwu to prawo osoby, której dane dotyczą, do tego, aby jej dane osobowe nie były przetwarzane lub aby zaprzestano ich przetwarzania.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: użytkownik ma prawo do decydowania, które dane osobowe nie chcą być przetwarzane w przyszłości, może skorzystać z tego prawa, gdy wcześniej zakwestionował prawidłowość danych; gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem i zamiast skorzystać z usunięcia danych decyduje się na ograniczenie ich przetwarzania w przyszłości. W przypadku ograniczenia przetwarzania, ograniczenie może zostać zniesione, jeżeli istnieje zgoda osoby, której dane dotyczą; możliwość, że przetwarzanie wpływa na ochronę praw innej osoby fizycznej lub prawnej; postępowanie sądowe, które to uzasadnia; lub istnieje ważny powód związany z interesem publicznym w oparciu o obowiązujące przepisy.
 • Prawo do przenoszenia danych: masz prawo do otrzymania dostarczonych danych osobowych lub że Ennde 3D przekazuje je do innego odpowiedzialnego, w ustrukturyzowanym formacie powszechnego użytku i odczytu mechanicznego, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie opiera się na zgodzie, że jeden dzień Użytkownik dostarczył do jednego lub więcej konkretnych celów, lub do wykonania umowy, której był stroną. Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania, gdy przekazanie danych jest technicznie niemożliwe; ani gdy może to negatywnie wpłynąć na prawa i wolności osób trzecich; ani gdy przetwarzanie danych ma misję interesu publicznego w oparciu o obowiązujące ustawodawstwo.
 • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: mają Państwo prawo do złożenia skargi do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych (organ nadzorczy w Hiszpanii) poprzez następujący link: https://www.aepd.es/

POZOSTAŁE PRAWA:

 • Prawo do bycia zapomnianym: Usuwanie nazwisk z listy wyników wyszukiwarek.
 • Prawa do reklamy: Prawo do wyłączenia z książek telefonicznych, Prawo do nieotrzymywania niechcianej reklamy, Prawa abonentów i użytkowników usług telekomunikacyjnych,

JAKIE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA STOSUJEMY PRZY PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH?

W Ennde 3D dla ochrony danych osobowych swoich użytkowników posiadamy protokoły bezpieczeństwa oraz wdrożone środki techniczne i organizacyjne odpowiadające aktualnemu stanowi wiedzy technicznej, uwzględniające zakres, kontekst i cele przetwarzania, a także ryzyko o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze dla praw i wolności osób, których dane dotyczą, starając się zapewnić poufność, integralność, dostępność i odporność systemów i usług przetwarzania.

Ponadto dbamy o prawidłowy wybór podmiotów przetwarzających Państwa dane, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

W szczególności, Ennde 3D stosuje następujące środki:

1.- Strategia oceny ryzyka w zakresie prywatności i bezpieczeństwa oraz plan odzyskiwania danych po awarii, opracowane w celu zapewnienia ciągłości naszych usług oraz ochrony naszych pracowników i naszych danych.

2.- Wdrażanie technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa: Stosujemy środki techniczne i organizacyjne do funkcji opisanych w niniejszej polityce prywatności.

3ª.- Dziennik zdarzeń: Pracownicy Ennde 3D wykorzystują dziennik incydentów do zgłaszania wszelkich incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji i danych osobowych zawartych w plikach z danymi osobowymi, które przetwarzają.

.- Okresowe szkolenia i uwrażliwianie naszego personelu i współpracowników w celu uniknięcia błędów w zarządzaniu danymi.

5ª. System identyfikacji i uwierzytelniania: aby umożliwić dostęp tylko do niezbędnych danych i do określonego profilu, który z nich korzysta.

 

POWIADAMIANIE O NARUSZENIACH BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, pod warunkiem, że nie jest mało prawdopodobne, że takie naruszenie bezpieczeństwa stanowi zagrożenie dla praw i wolności osób fizycznych, Ennde 3D powiadomi Hiszpańską Agencję Ochrony Danych w ciągu 72 godzin od zarejestrowania incydentu, opisując charakter naruszenia, możliwe konsekwencje, które mogą wystąpić i środki podjęte lub proponowane w celu zaradzenia naruszeniu bezpieczeństwa; a jeśli to możliwe, kategorie i przybliżona liczba osób, których dane dotyczą i danych, których dotyczy naruszenie, będą znane.

Ponadto Ennde 3D powiadomi osoby, których dane dotyczą, tak szybko jak to możliwe, gdy naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych może wiązać się z wysokim ryzykiem dla praw i wolności osób fizycznych, opisując możliwe konsekwencje, które mogą z niego wynikać oraz środki podjęte lub proponowane w celu zaradzenia naruszeniu bezpieczeństwa.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE?

Dane osobowe przekazane Ennde 3D zostaną usunięte po upływie odpowiedniego okresu na dochodzenie roszczeń. W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, dane będą przechowywane do czasu, gdy osoba, której dane dotyczą, zażąda ich anulowania lub usunięcia, lub wycofa własną zgodę, lub nie będą już niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

POLITYKA COOKIES

W linku „Polityka Cookies” informujemy, że niniejsza strona internetowa Ennde 3D może wykorzystywać cookies (małe pliki informacyjne, które serwer wysyła do komputera użytkownika wchodzącego na tę stronę) do wykonywania pewnych funkcji, które są uważane za niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i wizualizacji strony, do udostępniania na portalach społecznościowych oraz, w niektórych przypadkach, do przeprowadzania analizy statystycznej oceny i propozycji ulepszeń.

Aby uzyskać te analizy, niniejsza strona internetowa może automatycznie zapisywać pewne informacje w logach serwera za pomocą plików cookie, które gromadzą dane dotyczące użytkowania i nawigacji związane z korzystaniem z tej strony internetowej przez użytkownika.

Adres IP jest uważany za dane osobowe, Ennde 3D nie kojarzy adresów IP, ani innych danych uzyskanych z wykorzystaniem plików cookie, ani wyników pomiarów, z informacjami umożliwiającymi identyfikację osoby, ani do zbierania danych osobowych, chociaż może to czasami służyć do kierowania reklam lub segmentacji użytkowników, do których należy je kierować.

Jako użytkownik powinieneś mieć świadomość, że korzystamy z narzędzi internetowych i platform instalujących pliki cookie, które nie są od nas zależne, więc możliwe jest, że właściciele takich narzędzi wykorzystują te dane do innych celów, za które nie ponosimy odpowiedzialności.

Z tego powodu zaleca się zapoznanie się z polityką cookies, aby wiedzieć, które z nich są cookies, które pochodzą od stron trzecich, które są stałe, tymczasowe lub sesyjne; i możesz zdecydować się na odinstalowanie tych, które uważasz za stosowne, ponieważ nie będą one miały wpływu na wynik, komfort lub doświadczenie przeglądania.

PRYWATNOŚĆ DZIECI

Zgodnie z instrukcjami hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych, dzieci poniżej 14 roku życia nie powinny przekazywać swoich danych osobowych do Ennde 3D bez uprzedniej zgody rodziców lub opiekunów. Wraz z publikacją Europejskiego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, wiek wyrażenia zgody na przekazanie danych osobowych został ustalony na 16-13 lat, który obecnie jest nieokreślony.

W przypadku, gdy Ennde 3D wykryje użytkowników, którzy mogą być poniżej 16 roku życia, zastrzega sobie prawo do zażądania kopii dowodu osobistego lub równoważnego dokumentu, lub, w stosownych przypadkach, upoważnienia od rodziców lub opiekunów, powodując ich anulowanie w przypadku braku udowodnienia zgodności z tym wymogiem lub braku odpowiedzi.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

Jako użytkownik akceptujesz i gwarantujesz, że dane osobowe, które podajesz są zgodne z prawdą, będąc jedynym odpowiedzialnym za wszelkie szkody, bezpośrednie lub pośrednie, które mogą być spowodowane Ennde 3D jako odpowiedzialny za tę stronę internetową lub osób trzecich, jeśli wypełnisz jakikolwiek formularz z fałszywymi danymi lub osób trzecich powodujących oszustwo, szkody lub obrażenia.

Prosimy o informowanie nas o wszelkich zmianach, które mogą wystąpić w dostarczonych danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres lopd(arroba)ennde3d.com.

Ennde 3D przechowuje dane osobowe użytkownika na bezpiecznych serwerach, chronionych przed najbardziej powszechnymi rodzajami ataków i zlokalizowanych w Hiszpanii. Jednakże, biorąc pod uwagę, że nie ma technologii, która byłaby nie do zdobycia, użytkownik musi również podjąć środki do swojej dyspozycji, aby utrzymać poziom bezpieczeństwa swoich danych, używając silnych haseł, okresowo modyfikując swoje hasła, unikając używania tego samego hasła na różnych kontach, jak również unikając zapisywania ich w jakiejkolwiek fizycznej lub nie szyfrowanej formie.

 

 

ZAKAZ UJAWNIANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW DANYCH OSÓB TRZECICH

Ennde 3D wyraźnie zabrania użytkownikowi udostępniania, dostarczania lub przekazywania osobom trzecim danych, które mogą być uzyskane w wyniku kontaktu, interakcji lub wykonywania nawigacji lub konsultacji za pośrednictwem tej strony internetowej, z wyjątkiem sytuacji, w której można udowodnić wyraźne upoważnienie użytkownika, którego dane zamierzasz przekazać. Przypominamy, że zdjęcia uważane są za dane chronione i dlatego nikt nie może ich wykorzystywać bez wyraźnej zgody osoby, która się na nich znajduje.

Jako użytkownik, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że bierze na siebie odpowiedzialność i zobowiązuje się zwolnić Ennde 3D z wszelkich możliwych roszczeń, kar, grzywien lub sankcji, które może być zobowiązany ponieść w wyniku nieprzestrzegania przez użytkownika wyżej wymienionego obowiązku.

Jeśli udostępniasz nam dane osobowe innych osób, musisz to zrobić za ich zgodą i po uprzednim poinformowaniu ich o punktach zawartych w niniejszej Polityce Prywatności.

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA.

Ennde 3D ma siedzibę w Hiszpanii, a konkretnie w mieście Sewilla, więc jest związany z hiszpańskimi i europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Dlatego użytkownik akceptuje, że roszczenia lub skargi przeciwko Ennde 3D wynikające z lub związane z korzystaniem z tej strony internetowej, a w szczególności z przetwarzaniem jego danych osobowych, będą rozstrzygane przez sąd właściwy w Sewilli.

Jeśli wchodzisz na tę stronę z miejsca znajdującego się poza Hiszpanią, jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa lokalnego i międzynarodowego.

MODYFIKACJA.

Ennde 3D może w każdej chwili zmodyfikować niniejszą politykę prywatności poprzez umieszczenie jej na niniejszej stronie internetowej, która zawsze będzie zawierała datę ostatniej stosownej aktualizacji.

OSTATNIA MODYFIKACJA: 04/06/2019