Europa przeznacza 60 milionów euro na innowacje w biznesie

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) przeznacza 60 mln euro na innowacje, które mają pomóc w walce z kryzysem związanym z chorobą Covid19.

Europa chce ułatwić przedsiębiorstwom wprowadzanie innowacji, aby stawić czoła kryzysowi wywołanemu pandemią. Dzięki dodatkowym 60 mln euro EIT pragnie sfinansować nowe projekty innowacyjne, które pomogą nam jak najszybciej pokonać kryzys.

EIT

8 wspólnot wiedzy i innowacji EIT

Finansowanie zostanie zapewnione w ramach projektów reagowania na pandemie i będzie wspierać przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność, przedsiębiorstwa w skali mikro oraz innowacyjne MŚP. Środki te zostaną rozdysponowane w ramach Instrumentu Wspierania Przedsięwzięć.

Szybkie i twórcze przezwyciężenie kryzysu

Mariya Gabriel, europejska komisarz ds. innowacji i szefowa EIT, podkreśla: „W czasie kryzysu, takiego jak obecny, musimy upewnić się, że zasoby są wykorzystywane w celu osiągnięcia natychmiastowych rezultatów.

W tym samym duchu Dirk Jan van den Berg, przewodniczący Rady Zarządzającej EIT, powiedział, że inicjatywa EIT na rzecz reagowania kryzysowego zapewni przedsiębiorstwom wsparcie finansowe, którego potrzebują w tym krytycznym czasie. Pomoże to również zagwarantować, że ożywienie gospodarcze będzie miało na celu stworzenie bardziej zrównoważonej, ekologicznej i zdrowszej przyszłości dla naszej planety i jej mieszkańców.

Pomoc na dwa sposoby

Nowy program EIT przewiduje zatem dwa kierunki działania. Jeden jako instrument wspierania biznesu, a drugi jako bezpośrednie działania na rzecz przezwyciężenia kryzysu:

Wsparcie dla przedsiębiorstw: to dodatkowe wsparcie EIT (finansowanie, tworzenie sieci kontaktów i pomoc techniczna) pomoże przedsiębiorstwom rozpoczynającym działalność, przedsiębiorstwom prowadzącym działalność na dużą skalę oraz MŚP w przezwyciężeniu kryzysu i przyczyni się do ich wzrostu.

Walka z pandemią: innowacje i nowe rozwiązania są niezbędne, aby stawić czoła obecnemu kryzysowi i zapobiec jego ponownemu wystąpieniu. Skupi się to na rozwiązaniach bezpośrednich problemów zdrowotnych, jak również na szerszych reakcjach w razie potrzeby.

Szczególne obszary zastosowań

Fundusz o wartości 60 mln euro ma na celu wspieranie innowacji w dziedzinie zdrowia, zmiany klimatu, cyfryzacji, żywności, zrównoważonej energii, mobilności w mieście, przemysłu i surowców.

O EIT

EIT jest organem UE, który stanowi część unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020”. W tym sensie dąży on do promowania współpracy między uniwersytetami, laboratoriami badawczymi i przedsiębiorstwami poprzez wspólnoty innowacji i wiedz

EIT posiada zatem osiem wspólnot innowacji i wiedzy, z których każda rozwija swoją dziedzinę

-1) EIT Climate-KIC: przyspieszenie przejścia do gospodarki neutralnej pod względem emisji CO2.

-2) EIT Digital: wspieranie transformacji cyfrowej w Europie.

-3) EIT Food: przewodzenie globalnej rewolucji w produkcji żywności i innowacjach.

-4) EIT Health: Zapewnienie obywatelom UE większych możliwości prowadzenia zdrowego trybu życia.

-5) EIT InnoEnergy: w celu osiągnięcia zrównoważonej przyszłości energetycznej dla Europy.

-6) EIT Manufacturing: Wzmacnianie konkurencyjności europejskiego przemysłu wytwórczego.

-7) EIT RawMaterials: : Uczynienie surowych materiałów siłą Europy.

-8) EIT Urban Mobility: rozwiązywanie problemów związanych z mobilnością w miastach.

*Więcej informacji: https://eit.europa.eu/eit-home

Jeśli masz projekt w głowie, Ennde może pomóc Ci go urzeczywistnić, Skontaktuj się z nami!

2021-10-04T13:05:40+02:0021 maja, 2020|Categories: Bez kategorii|

Title

Go to Top