Nasz dyrektor generalny Carlos Pérez Infantes powiedział kiedyś:
„Że kryzys jest tylko pretekstem do zmiany i poprawy, bez utraty naszych wartości”.
Potraktowaliśmy to dosłownie i dzisiaj w końcu możemy powiedzieć, że Ennde jest w 100% #PAPERLESS. Wyeliminowaliśmy papier ze wszystkich operacji firmy, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Potwierdzając tym samym nasze zaangażowanie w ochronę środowiska, a tym samym utrzymanie cyfrowej awangardy naszej firmy.

Jedną z naszych wartości jest szanowanie środowiska tak, jak to tylko możliwe, wykonywanie inżynierii bez tracenia z oczu celu, który nam przyświeca, dlatego wszystkie wewnętrzne procesy Ennde wraz z naszymi klientami i dostawcami, którzy na nas polegają, są realizowane od teraz bez obecności lub użycia papieru.

W minionych miesiącach przeprowadzono digitalizację całej oferty szkoleniowej specjalizującej się w Solidworks, udostępniając całą gamę kursów projektowych w Solidworks online.

Poświęcając się technologii oraz R+D+I, z Sewilli oraz z projekcją krajową i międzynarodową, nie może być inaczej. W Ennde specjalistyczne usługi inżynieryjne, rozwój produktów, wsparcie biura technicznego, projektowanie przemysłowe, a nawet procesy produkcyjne są teraz wykonywane w sposób bardziej przyjazny dla środowiska.

#środowisko #cyfryzacja #awangarda #zaangażowanie #wartości