Ogólne kursy CAD [Online]

Popraw swoje umiejętności projektowe lub zwiększ produktywność swojego zespołu technicznego

Stań się bardziej wykwalifikowanym profesjonalistą lub popraw efektywność swojego biura technicznego dzięki szkoleniom.

Aby ułatwić Ci szkolenie, podzieliliśmy kurs na 8 modułów.

Dzięki temu możesz zorganizować i specjalizować się w obszarze, którego potrzebujesz.

Moduły są indywidualne.

Diseño de piezas
Ensamblaje
parametrización
configuraciones

Diseño de piezas

Metodologia projektowania części

Kurs mający na celu poznanie poprawnej i adekwatnej metody projektowania, metodyki EDM, która pozwoli nam tworzyć solidne modele z łatwym późniejszym przeprojektowaniem, zarówno w Solidworks, jak i innych podobnych programach parametryzacyjnych. Różne fazy metody zostaną opracowane na przykładach i ćwiczeniach praktycznych podczas szkicowania i projektowania części zarówno na poziomie operacyjnym, jak i funkcjonalnym.

Más información

Projektowanie części I

Kurs skoncentrowany na ustrukturyzowanym projektowaniu złożonych elementów. Zilustrowane zostaną przydatność zaawansowanych operacji do opracowywania części do optymalizacji produkcji i projektowania. Na podstawie praktycznych przypadków zostaną obliczone specyfikacje części, a także przeprojektowanie i możliwość ulepszeń.

 

Más información

Projektowanie części II

Kurs skoncentrowany na zaawansowanym modelowaniu części. Wiedza zdobyta na kursie „Projektowanie części I” zostanie uzupełniona, ilustrując przydatność nowych zaawansowanych operacji i zajmując się wszystkimi narzędziami środowiska operacyjnego do projektowania zorientowanego na wytwarzaniu i optymalizacji. Renderingi i obliczenia krzywizn i ciągłości będą również wykonywane w różnych praktycznych przypadkach.

Más información

Montaże

Montaże I

Tematem kursu są środowiska montażu części w Solidworks. Dowiedzą się Państwo, jak wykorzystać różne relacje pozycji między częściami, aby wygenerować solidny i zoptymalizowany produkt końcowy do redesignu. Wszystko to w połączeniu z praktycznymi przypadkami, w których części zespołu będą ustrukturyzowane w sposób hierarchiczny, a ich środki ciężkości zostaną obliczone.

Más información

Montaże II

Kurs przeznaczony do nauki prawidłowego zarządzania plikami projektu i metodyki montażu. Pokazany zostanie proces opracowywania studium ruchu wraz z jego wybuchem oraz nauczą się Państwo wykrywać różne elementy, które mogą powodować awarie w zespole a także jak te awarie likwidować.

 

Más información

Parametrización

Parametryzacja I

Ten kurs jest przeznaczony na wykorzystanie równań dla części Solidworks. Nauczą się Państwo procesu tworzenia parametrów do konfiguracji i przeprojektowania różnych elementów, w zależności od różnych kontekstów i warunków. Omówione zostaną ćwiczenia praktyczne, które pokażą różne sytuacje, w których należy stosować parametryzację.

Más información

Parametryzacja II

Ten kurs jest przeznaczony na specjalizację równań, programowania i kodowania części w Solidworks. Zostanie rozwinięte zastosowanie parametryzacji bardziej skomplikowanych części. Ponadto zostaną zilustrowane części, które wymagają programowania dla przyszłych konkretnych projektów i w określonych warunkach.

Más información

Konfiguracje

Konfiguracje

Kurs przeznaczony na projektowanie linii i zakresów części w Solidworks. Nauczą się Państwo generować konfigurowalne części, a także linie części i zespołów składających się z różnych komponentów. Wraz z kursami parametryzacji I i II możliwe jest zajęcie się całym środowiskiem części w celu uzyskania wydajnego, zoptymalizowanego i zaprogramowanego projektu części, umożliwiającego szybkie generowanie nowych projektów bez błędów modelowania.

Más información

¿Qué beneficios aporta el diseño CAD de Ennde en tu carrera profesional?

  • Twoje nowo nabyte umiejętności Ennde będą udoskonaleniem tradycyjnych i przestarzałych metod projektowania oraz generowania szkiców ręcznych i prototypów projektów przemysłowych, usprawniającym projektowanie.

  • Jest to metodologia podzielona na różne dyscypliny, co umożliwia dobranie indywidualnego planu treningowego dla każdego użytkownika.

  • Zdobyte umiejętności i „know-how” są wykorzystywane w całym procesie produkcyjnym: od wstępnego projektu do końcowej produkcji produktu, poprzez analizę montażu, błędy projektowe, kolizje, a nawet symulacje zachowań projektowych.

  • Metodologia ta gwarantuje najwyższą jakość projektu i dokumentacji w najkrótszym czasie, uzyskując większą precyzję i redukując błędy.

  • Zdobyta wiedza i umiejętności są łatwe do ponownego wykorzystania w innych projektach.

Me interesa saber más